Untitled Document

http://www.noom-hifi.com
...เว็บไซต์หนุ่มไฮไฟ เปิดให้บริการครั้งแรก...วันที่ 20 เมษายน 2546

ทางเว็บไซต์หนุ่มไฮไฟได้จัดทำบอร์ด “รวมข้อมูลเครื่องเสียง” นี้ขึ้นมาเพื่อให้สมาชิกที่รักชอบในการเล่นเครื่องเสียงทุกท่าน ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลสินค้าในหมวดของเครื่องเสียงบ้านทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ซีดี ดีวีดี อินทิเกรทแอมป์ เพาเวอร์แอมป์ ฯลฯ เป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิกในการพิจารณาเลือกซื้อหรือเปรียบเทียบราคาของเครื่องเสียงที่จำหน่ายในบ้านเรา และข้อมูลที่จัดทำมาขึ้นนี้ ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นโดยค้นมาจากเอกสารและข้อมูลอ้างอิงของทางเว็บไซต์ที่บริษัทผู้ผลิตและนำเข้าแจ้งไว้เท่านั้น 

ดังนั้นผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบอร์ดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องเสียงไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของมือสองก็ตาม

หมายเหต
ข้อมูลที่จัดทำขึ้นนี้ ผู้จัดทำไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม  หากข้อมูลบางรายการผิดพลาดผู้จัดต้อง
ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย  หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประการใดโปรดแจ้ง เพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้อง และหากท่านต้องการทราบราคาจำหน่ายหน้าร้านที่แท้จริง โปรดโทรสอบถามโดยตรงไปทางบริษัทนำเข้าและตัวแทนจำหน่ายนั้นๆ

Noom Hi-Fi (08-5440-1444)
20 เมษายน 46
สืบค้นจากยี่ห้อหรือรุ่นสินค้า
 
E-Mail : ekjirat@noom-hifi.com
โทร. 09-3567-2607