lllll

 
 
 
++ขาย++แลกเปลี่ยน++< hi-end audio >
++ขาย++แลกเปลี่ยน++< hi-end audio >

ต้องการคำแนะนำ หรือ
สนใจรายการไหน ติดต่อที่
0854150555
Line ID. Upble2549
ตึกอัมรินพลาซ่า ชั้น 3 ร้าน cantorแก้ไขล่าสุด 15/05/2017 11:02:29
(อ่าน 19067 | ตอบ 31 ) (08/08/2559 18:09:09)
ความคิดเห็นที่ 1
Epos Encore 50   +++ 85,000 +++
(18/08/2559 11:08:12)
ความคิดเห็นที่ 2
Quad Esl 2805   +++ 115,000 +++
(18/08/2559 11:09:34)
ความคิดเห็นที่ 3
Threshold T800d   +++ 160,000 +++
(18/08/2559 11:10:43)
ความคิดเห็นที่ 4
Subwoofer AE 108S   +++ 9,000 +++
(18/08/2559 11:12:35)
ความคิดเห็นที่ 5
Snell Lucus Film THX Audio   +++ 15,000 +++
(18/08/2559 11:14:40)
ความคิดเห็นที่ 6
RCA magnum m3.3   +++ 28,000 +++
(18/08/2559 11:16:08)
ความคิดเห็นที่ 7
USB sl-matrix   +++ 12,000 +++
(18/08/2559 11:17:24)
ความคิดเห็นที่ 8
MIT Magnum AC 2M   +++ 14,000 +++
MIT Magnum AC 3M   +++ 15,000 +++
(18/08/2559 11:19:03)
ความคิดเห็นที่ 9
สายลำโพง MIT Matrix 18 bi-wire   +++ 21,000 +++
(07/09/2559 11:28:40)
ความคิดเห็นที่ 10
Nordost Bi-wire jumpers   +++ 4,000 +++
(14/09/2559 09:41:33)
ความคิดเห็นที่ 11
Nordost Frey XLR 1M   +++ 14,500 +++
(14/09/2559 09:44:19)
ความคิดเห็นที่ 12
Center Triangle Sextan 202   +++ 8,500 +++
(11/10/2559 08:53:26)
ความคิดเห็นที่ 13
Audio Note JINRO สภาพสวย  +++ 410,000 +++
(16/02/2560 16:20:22)
ความคิดเห็นที่ 14
Electrocompaniet ECI 5MKII สภาพสวยเหมือนใหม่  +++ 110,000 +++
(16/02/2560 16:26:40)
ความคิดเห็นที่ 15
Audio Note AX-ONE  +++ 21,000 +++
(17/02/2560 09:27:20)
ความคิดเห็นที่ 16
Audio Note AX-TWO  +++ 28,000 +++
(17/02/2560 09:28:36)
ความคิดเห็นที่ 17
MIT MATRIX 3 สาย Subwoofer ยาว 5 เมตร (ใหม่แกะกล่อง)  +++ 5,500 +++
(17/02/2560 09:34:41)
ความคิดเห็นที่ 18
MIT MATRIX 6 Subwoofer Kit ยาว 3 เมตร (ใหม่แกะกล่อง)  +++ 6,900 +++
(17/02/2560 09:39:07)
ความคิดเห็นที่ 19
MIT MATRIX 6 Subwoofer Kit ยาว 5 เมตร (ใหม่แกะกล่อง) +++ 7,500 +++
(17/02/2560 09:41:38)
ความคิดเห็นที่ 20
Audio Note M1 Line สภาพเหมือนใหม่  +++++ 28,000 +++++
(13/03/2560 08:54:18)
ความคิดเห็นที่ 21
Audio Note M2 Riaa สภาพเหมือนใหม่  +++++ 47,000 +++++
(13/03/2560 08:56:26)
ความคิดเห็นที่ 22
Audio Note P2 สภาพเหมือใหม่  +++++ 43,000 +++++
(13/03/2560 08:57:50)
ความคิดเห็นที่ 23
Metronome Cd8T Signature  +++++ 180,000 +++++
(15/03/2560 11:29:36)
ความคิดเห็นที่ 24
ขายปลั๊กผนัง Wattgate AU รุ่นท๊อป ของใหม่
ขาย 4500 มี 2 ตัว
(03/05/2560 15:51:57)
ความคิดเห็นที่ 25
Parasound Phono Pream jc3  +++++ 52,000 +++++ (สภาพสวย)
(05/05/2560 10:05:36)
ความคิดเห็นที่ 26
Audio Research cd2  +++++ 40,000 +++++
(05/05/2560 10:10:00)
ความคิดเห็นที่ 27
Kubala fascination XLR 1m  +++++ 18,000 +++++
(05/05/2560 10:14:44)
ความคิดเห็นที่ 28
Electrocompaniet AW400 monoblock  +++++ 269,000 +++++
(15/05/2560 10:53:20)
ความคิดเห็นที่ 29
Cary CD 306 SACD  +++++ 93,000 +++++
(15/05/2560 10:55:08)
ความคิดเห็นที่ 30
Synergistic Research Fuse
Red Fuse +++++ 2,800 +++++
Black Fuse +++++ 4.200 +++++
(15/05/2560 10:57:40)
ความคิดเห็นที่ 31
KRELL Standard1 (mono block)  +++++ 265,000 +++++
(24/05/2560 10:57:11)