lllll

http://www.noom-hifi.com

 
 
 
Triangle Signature Series ลำโพงรุ่นรองท๊อปจาก Triangle ที่กล้าท้าให้ลอง คุณภาพไม่เป็นรองใครในระดับราคาเดียวกัน
.
Triangle Signature Alpha
ลำโพงตั้งพื้นรุ่นใหญ่สุดในตระกูล Signature รวมรวมเอาจุดเด่นของรุ่นพี่ใหญ่ตระกูล Magellan รวมเข้ามาไว้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดเป็นงาน Hand Craft ตั้งแต่ตัวตู้ ไปจนถึงดอกลำโพง คุณภาพเสียงคุ้มค่ามาก ในระดับราคาเดียวกัน

ราคา 500,000 บาท พิเศษเหลือ 349,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th
(อ่าน 226 | ตอบ 4 ) (19/06/2560 11:22:43)
ความคิดเห็นที่ 1
.
Triangle Signature Delta
ลำโพงตั้งพื้นรุ่นรองในตระกูล Signature รวมรวมเอาจุดเด่นของรุ่นพี่ใหญ่ตระกูล Magellan รวมเข้ามาไว้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดเป็นงาน Hand Craft ตั้งแต่ตัวตู้ ไปจนถึงดอกลำโพง คุณภาพเสียงคุ้มค่ามาก ในระดับราคาเดียวกัน

ราคา 393,000 บาท พิเศษเหลือ 275,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th
(19/06/2560 11:23:31)
ความคิดเห็นที่ 2
.
Triangle Signature Theta
ลำโพงวางหิ้งรุ่นเดียวในตระกูล Signature รวมรวมเอาจุดเด่นของรุ่นพี่ใหญ่ตระกูล Magellan รวมเข้ามาไว้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดเป็นงาน Hand Craft ตั้งแต่ตัวตู้ ไปจนถึงดอกลำโพง คุณภาพเสียงคุ้มค่ามาก ในระดับราคาเดียวกัน

ราคา 210,000 บาท พิเศษเหลือ 147,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th
(19/06/2560 11:23:59)
ความคิดเห็นที่ 3
.
Triangle Signature Gamma
ลำโพง Center ในตระกูล Signature รวมรวมเอาจุดเด่นของรุ่นพี่ใหญ่ตระกูล Magellan รวมเข้ามาไว้ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทั้งหมดเป็นงาน Hand Craft ตั้งแต่ตัวตู้ ไปจนถึงดอกลำโพง คุณภาพเสียงคุ้มค่ามาก ในระดับราคาเดียวกัน เพื่อความสมบูรณ์แบบในการชมภาพยนตร์ในระบบ Home Theatre ของท่าน

ราคา 114,000 บาท พิเศษเหลือ 79,800 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th
(19/06/2560 11:24:30)
ความคิดเห็นที่ 4
.
หรือจะจัดพร้อมกันเป็นชุด Home Theatre ทางร้านก็มี Promotion แบบ Set เตรียมไว้ให้ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
T. 081-657-3397
Line ID: esp3397
http://www.facebook.com/tsv.th
(19/06/2560 11:24:54)