lllll

 
 
 
เครื่องขยายเสียงมือสองพร้อมใช้งาน
เครื่องขยายเสียง Technics SU-V7X (AO743) ราคา 4,500.-บาท

http://www.kingkai-hiend.com/product/2331/เครื่องขยายเสียง-technics-su-v7x-3
(อ่าน 370 | ตอบ 5 ) (19/06/2560 17:08:45)
ความคิดเห็นที่ 1
เครื่องขยายเสียง YAMAHA A-750 (AO744) ราคา 4,500.-บาท

http://www.kingkai-hiend.com/product/2332/เครื่องขยายเสียง-yamaha-a-750-2
(19/06/2560 17:09:49)
ความคิดเห็นที่ 2
เครื่องขยายเสียง YAMAHA A-750 (AO745) ราคา 4,500.-บาท

http://www.kingkai-hiend.com/product/2333/เครื่องขยายเสียง-yamaha-a-750-3
(19/06/2560 17:11:19)
ความคิดเห็นที่ 3
เครื่องขยายเสียง PIONEER A-120 (AO746) ราคา 3,500.-บาท

http://www.kingkai-hiend.com/product/2334/เครื่องขยายเสียง-pioneer-a-120
(19/06/2560 17:12:05)
ความคิดเห็นที่ 4
เครื่องขยายเสียง ONKYO A917F (AO747) ราคา 6,500.-บาท

http://www.kingkai-hiend.com/product/2335/เครื่องขยายเสียง-onkyo-a917f
(19/06/2560 17:13:09)
ความคิดเห็นที่ 5
เครื่องขยายเสียง Technics SU-8080 (AO748) ราคา 4,500.-บาท

http://www.kingkai-hiend.com/product/2336/เครื่องขยายเสียง-technics-su-8080
(19/06/2560 17:13:57)