ll

www.noom-hifi.com

 
 
 
ลำโพงรถยนต์ Infinity Reference 5000cs + Sub 10นิ้วครับ
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้
มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<

*** ไม่รับจองท่านที่เคยจองเล่นๆ จองแล้วหาย จองแล้วไม่เอา จองแล้วเมียไม่ให้ซื้อ จองแล้วลืม ***
*** ไม่รับจองนานๆ เพราะมีเหตุผลมากมายเวลาเปลี่ยนใจจะเสียสิทธิทั้งคนซื้อและคนขายครับ ***
*** สินค้าเป็นมือ2 อายุก็หลายปีผมมีเวลาให้ลองจนพอใจครับ ถ้าซื้อไปแล้วไม่รับคืน ไม่มีประกัน ***
*** กรณีให้ส่งจะไม่รับประกันความเสียหายในทุกกรณีครับ (อยากให้มารับกับมือมากกว่าครับ) ***

สงสัยโปรดโทรถาม สะดวกพระราม3เน้นมารับและเทสสินค้ากับมือก่อนครับ ส่งได้แต่ต้องคุยให้เข้าใจทุกอย่าง 0869726003
surachai03 (อ่าน 298 | ตอบ 11 ) (07/10/2560 22:01:52)
ความคิดเห็นที่ 1
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:08)
ความคิดเห็นที่ 2
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:17)
ความคิดเห็นที่ 3
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:23)
ความคิดเห็นที่ 4
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:29)
ความคิดเห็นที่ 5
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:35)
ความคิดเห็นที่ 6
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:42)
ความคิดเห็นที่ 7
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:49)
ความคิดเห็นที่ 8
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:02:55)
ความคิดเห็นที่ 9
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:03:02)
ความคิดเห็นที่ 10
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:03:08)
ความคิดเห็นที่ 11
มีลำโพงรถยนต์ของใหม่ในกล่องค้างสต๊อกเข้ามาครับ รายละเอียดดังนี้

มีชุดกกลางแหลม + ซับ 10นิ้ว Systemนี้ดีคับ ไม่กินวัตต์ใช้ amp 2ch ข้างละ 20วัตต์
เล่นแบบ Trimode หรือ Stereo/Mono สบายๆครับ เหมาะกับรถ ทั้วไป ว่าจะเล่นแบบไหน
ถ้าเล่นเปน Bi-amp ก็ยิ่งดีคับ

ราคาแยกดังนี้
1.Infinity Reference 5000cs ชดละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)
2.Infinity 1020w Sub 10นิ้ว แม่เหล็ก2ชั้น ดอกละ = 2500 (ไม่รวมจัดส่งครับ)

>> ซื้อเป็นชุด = 4500 (ไม่รวมจัดส่งครับ) <<
>> มี ref 5000cs = 1ชุด กับ Sub 1 ข้าง <<
surachai03 (07/10/2560 22:03:35)