ll

 
 
 
Soundeck
นักเล่นเครื่องเสียงผู้รัก Vinyl ทั้งหลาย ... SoundeckTH ขอนำเสนอสินค้าที่เป็นหัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ คือ Sonphonon Polymer
ที่สอดไส้อยู่ในชั้นโลหะที่ขจัดแรงสั่นสะเทือนระดับ Nano Vibrations แปลงเป็นความร้อน...เป็นผลให้ได้เสียงที่นิ่งสงัด
DC1/IsoCart1 เพื่อลด Resonance & Vibration จากโทนอาร์มและหัวเข็ม โดยติดตั้งใต้ระหว่างเฮดเชลล์และหัวเข็ม

http://www.soundeckthailand.com
https://www.facebook.com/mye5607u/
Lineid:@mye5607u
IG : Soundeck_th

สนใจติดต่อสอบถาม
คุณสุชัย จิตต์กุล
โทร. 090-989-4545
E-mail: iwamac.ltd@gmail.com
(อ่าน 268 | ตอบ 4 ) (10/10/2561 13:27:45)
ความคิดเห็นที่ 1
นักเล่นเครื่องเสียงผู้รัก Vinyl ทั้งหลาย ... SoundeckTH ขอนำเสนอสินค้าที่เป็นหัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ คือ Sonphonon Polymer
ที่สอดไส้อยู่ในชั้นโลหะที่ขจัดแรงสั่นสะเทือนระดับ Nano Vibrations แปลงเป็นความร้อน...เป็นผลให้ได้เสียงที่นิ่งสงัด
DC1/IsoCart1 เพื่อลด Resonance & Vibration จากโทนอาร์มและหัวเข็ม โดยติดตั้งใต้ระหว่างเฮดเชลล์และหัวเข็ม

http://www.soundeckthailand.com
https://www.facebook.com/mye5607u/
Lineid:@mye5607u
IG : Soundeck_th

สนใจติดต่อสอบถาม
คุณสุชัย จิตต์กุล
โทร. 090-989-4545
E-mail: iwamac.ltd@gmail.com
(10/10/2561 13:29:55)
ความคิดเห็นที่ 2
นักเล่นเครื่องเสียงผู้รัก Vinyl ทั้งหลาย ... SoundeckTH ขอนำเสนอสินค้าที่เป็นหัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ คือ Sonphonon Polymer
ที่สอดไส้อยู่ในชั้นโลหะที่ขจัดแรงสั่นสะเทือนระดับ Nano Vibrations แปลงเป็นความร้อน...เป็นผลให้ได้เสียงที่นิ่งสงัด
DC1/IsoCart1 เพื่อลด Resonance & Vibration จากโทนอาร์มและหัวเข็ม โดยติดตั้งใต้ระหว่างเฮดเชลล์และหัวเข็ม

http://www.soundeckthailand.com
https://www.facebook.com/mye5607u/
Lineid:@mye5607u
IG : Soundeck_th

สนใจติดต่อสอบถาม
คุณสุชัย จิตต์กุล
โทร. 090-989-4545
E-mail: iwamac.ltd@gmail.com
(10/10/2561 13:30:08)
ความคิดเห็นที่ 3
นักเล่นเครื่องเสียงผู้รัก Vinyl ทั้งหลาย ... SoundeckTH ขอนำเสนอสินค้าที่เป็นหัวใจของทุกผลิตภัณฑ์ คือ Sonphonon Polymer
ที่สอดไส้อยู่ในชั้นโลหะที่ขจัดแรงสั่นสะเทือนระดับ Nano Vibrations แปลงเป็นความร้อน...เป็นผลให้ได้เสียงที่นิ่งสงัด
DC1/IsoCart1 เพื่อลด Resonance & Vibration จากโทนอาร์มและหัวเข็ม โดยติดตั้งใต้ระหว่างเฮดเชลล์และหัวเข็ม

http://www.soundeckthailand.com
https://www.facebook.com/mye5607u/
Lineid:@mye5607u
IG : Soundeck_th

สนใจติดต่อสอบถาม
คุณสุชัย จิตต์กุล
โทร. 090-989-4545
E-mail: iwamac.ltd@gmail.com
(10/10/2561 13:30:41)
ความคิดเห็นที่ 4
http://www.soundeckthailand.com
https://www.facebook.com/mye5607u/
Lineid:@mye5607u
IG : Soundeck_th

สนใจติดต่อสอบถาม
คุณสุชัย จิตต์กุล
โทร. 090-989-4545
E-mail: iwamac.ltd@gmail.com
(10/10/2561 13:31:20)