http://www.noom-hifi.com

 
 
 
จำหน่ายสั่งขาตั้งลำโพงและชั้นวางเครื่องเสียง
ชั้นวางสูง 7 cm top อคิลิค
หนา 20 มิลขนาด
กว้างยาว 55 x 44 cm
ไม่รวมเสา ราคาชุดละ 4200 บาท
Together (อ่าน 316 | ตอบ 1 ) (18/02/2564 21:19:49)
ความคิดเห็นที่ 1
ชั้นวางเครื่องเสียงรุ่น 40112 s
ขนาดกว้างยาว 55 x 44cm
สูง 7+25+18 cm
top ไม้ลายธรรมชาติ
ไม้หนา 15 มิล
รับนนต่อชั้น 60 kgs
ราคาตัวละ 2500บาทในรูป 3 ตัว 7500 บาท
และหรือสามารถวางต่อซ้อนขึ้นได้
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม 0898898662 หรือ LINE ID : Together... ขอบคุณครับ
Together (18/02/2564 21:21:03)